Informe acordos Xunta Xeral


Informe dos acordos aprobados na asamblea xeral do 30 de Xuño do 2024. Ver imaxe da circular.